Bedre dækning i kommunen skal hjælpe Næstved.

Siden GDPR trådte i kraft, har ansatte i Næstveds sundheds- og hjemmepleje skullet tilgå kommunens servere på hjemmebesøg. Men de har været plaget af sorte huller i dækningen. Det har skabt frustration og stress. Nu har kommunen indgået aftale med Net1 for at løse problemet. I Næstved Kommune har sundhedsplejersker og ansatte i hjemmeplejen haft et ekstra pres i hverdagen, siden GDPR trådte i kraft. De bruger en bærbar pc eller iPad til at tilgå journaler og patientinformation. Og de har siden GDPR skullet have adgang til kommunens server, når de var ude hos borgerne.“Hvor vi tidligere kunne have informationerne liggende på en bærbar eller tablet, kræver alt arbejdet nu netdækning. Naturligvis har det været et kæmpe problem, at der flere steder ikke har været nogen internetdækning. Så sidder vores folk hos borgerne/patienterne og kan ikke hjælpe,” fortæller Helle Kjølhede, ledende sundhedsplejerske i Næstved Kommune.

De skubber arbejdsopgaver foran sig

Det har eksempelvis betydet, at sundhedsplejersker ude hos nybagte forældre ikke kunne hente nødvendige informationer. Eksempelvis om et spædbarns vægtkurve eller andre data, der er vigtige for deres arbejde.

“Hvis de skal sidde og vente på at kunne få forbindelse til serveren, kan de simpelthen ikke nå deres arbejde. Som leder af sundhedsplejen er det vigtigt for mig, at de kan lave arbejdsgange færdige hos borgerne. Ellers bliver de nødt til at skubbe arbejdsopgaver foran sig hele tiden, og det holder ikke,”siger Helle Kjølhede. Bedre dækning i kommunen skal altså hjælpe med at optimere processerne.

“Borgernes oplevelse bliver jo også ringere. For i besøget kommer man til at bruge ualmindelig meget tid på at snakke om netværk, der ikke virker. Og uden eksempelvis vægtkurven er det svært at få en rød tråd i samtalen. Så det kommer til at fylde for meget i et besøg, at teknikken driller.”

Hjælp fra det oprindelige mobilnet giver dækning i kommunen

For at komme problemet til livs, har Næstved Kommune indgået aftale med Teleselskabet Net1 om at levere routere, som de ansatte enten kan have i tasken eller i deres bil. På den måde supplerer Net1’s netværk kommunens eksisterende udbyder og lukker hullerne.

Net1 har et af de mest driftsikre og langtrækkende netværk, fordi teleselskabet gør brug af frekvenserne fra dansk mobiltelefonis oprindelige net – NMT-450. Netværket bruger 450 MHz-frekvenserne, og i forhold til dagens standarder, er netværket usædvanligt langtrækkende og stabilt. Hver mast rækker op til 100 km, og kan levere datahastigheder på op til 30 Mbps.

Direktør i Net1, René Kappelgård: “Vi har gennem mange år hjulpet virksomheder og organisationer, der har brug for dækning i kommuner, hvor andre ikke kan levere det, eller hvor det er kritisk, at der altid er forbindelse. Vi har været ude og følge nogle af de ansatte i Næstved Kommune, og vi har ved selvsyn konstateret, at der ikke er tid til netværksproblemer i deres arbejdsdag. Det er kritisk at de altid har internetdækning overalt”

Net1 er et dansk-svensk firma og har blandt andet forsyningsvirksomheder, beredskabstjenester og andre blå blink i kundegruppen. Det er kunder med strenge krav til forbindelsens sikkerhed og pålidelighed, og det stemmer godt overens med samarbejdet med Næstved Kommune, mener René Kappelgård.

“Sikkerhed og pålidelighed er grundpiller i vores netværk, derfor mener vi, at det er oplagt, at vores løsning også passer til Næstved Kommunes behov. Vi har haft en tæt og åben dialog med både brugere og IT-afdelingen for at finde den helt rigtige løsning, som er både kosteffektiv og skalerbar“.

”Vi kan ikke indrette arbejdet efter huller i netværket

I Næstved glæder ledende sundhedsplejerske Helle Kjølhede sig til, at medarbejderne kan vende tilbage til at nå deres arbejde, som det er meningen, de skal kunne.

“Vi har jo tilrettelagt vores arbejde efter, at vi kan tilgå de her informationer med det samme, så jeg har fået mange tilbagemeldinger om problemet. Vi har prøvet at lægge mærke til, om det var et større problem for nogle af de ansatte end andre. Men fordi de ansatte tit kører i forskellige distrikter, har vi ikke kunnet isolere problemet. Alle vores sundhedsplejersker har behov for ordentlig internetdækning.